Szkoła bliska Tobie. Szkoła inna niż wszystkie.

Kursy i szkolenia

Język niemiecki inaczej! Nowe kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
dodano: 16 września 2014

Tutoring jest długofalowym, trwającym przynajmniej kilka miesięcy procesem współpracy mającym na celu całościowy, a więc dotyczący wiedzy, umiejętności i postawy rozwój ucznia niezależnie od jego osobistych uwarunkowań, a z uwzględnieniem predyspozycji. Polega on na szeregu spotkań podczas, których tutor pomaga uczniowi lepiej poznać siebie, rozwinąć umiejętność samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy oraz optymalnie wykorzystać własne talenty. Pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym. Spotkania wymagają woli zarówno ucznia jak i tutora. Uczeń może w bezpiecznej i pełnej szacunku atmosferze podzielić się swoimi sukcesami, porażkami, marzeniami ,czy planami na przyszłość.

Realizowany jest indywidualnie lub w małych grupach.

Skierowany jest głównie do starszych dzieci, młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Tutoring językowy (naukowy) realizowany w trakcie zajęć z niemieckiego wspomaga nie tylko przyswojenie, czy weryfikację wiedzy, lecz pozwala na zaplanowanie własnego rozwoju językowego i wzmacnia proces dydaktyczny. Oferuje zindywidualizowany program nauki również w grupie.

Skuteczność programu wynika ze zmiany relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem i dialog personalny. Zmiana relacji i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ucznia budują większą gotowość ucznia do nauki.

Zajęcia dla dorosłych z elementami relaksu i sugestopedii pozwalają odstresować się pod całym dniu pracy i przygotować do bardziej skutecznego sposobu przyswajania wiedzy.

Stałe pogotowie językowe dla dzieci i młodzieży stanowi element wspierający przed sprawdzianami, klasówkami czy w innych sytuacjach gdy potrzebna jest doraźna pomoc.

Zajęcia 1 lub 2 x 60 minut, mlodzież i dorosli 2x90 minut oraz zajęcia indywidualne.

Skorzystasz?