Szkoła bliska Tobie. Szkoła inna niż wszystkie.

Kursy i szkolenia

Kurs języka angielskiego dla mam
Kurs języka angielskiego dla mam
dodano: 15 kwietnia 2015

Projekt „MAMY na językach”, realizowany przez konsorcjum Business Inspirations oraz NetDom, uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest jednym z ostatnich tego typu programów, realizowanych na Mazowszu.

Oferujemy Uczestniczkom naszego projektu 120 godzin zajęć z języka angielskiego, w przyjaznych, max. 12 osobowych grupach. Zapewniamy także bezpłatne książki. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji Uczestniczki będą mieć sfinansowany egzamin TOEIC, który jest uznawany przez wielu pracodawców, jako rzetelne narzędzie poświadczające znajomość języka

Uczestniczkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • są osobami powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (oznacza to osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim oraz osobę, która powróciła do pracy jedynie na część etatu)
  • są w wieku 25-64 lata
  • nie prowadzą działalności gospodarczej